Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…

Sklo sa zberá do zelených zberných kontajnerov o objeme 1100 l rozmiestnených v obci. PATRÍ SEM: Prázdne nevratné obaly (fľaše) zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez uzáverov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené nádoby a črepy a podobne. Materiály zo skla sú označené nasledovnými recyklačnými symbolmi, kde číslo 70 znamená biele…