Referendum dňa 21.1.2023

Informácie pre voliča   Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 h.   Právo voliť Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou…