Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende v obci Veľké Orvište konaného dňa 21.1.2023   Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 866 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 293 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 293 Počet platných hlasov: 291 Počet odpovedí “ÁNO”: 286 (97,61 %) Počet odpovedí “NIE”: 5 (1,70 %) Účasť: 33,83 %    

Referendum dňa 21.1.2023

Informácie pre voliča   Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 h.   Právo voliť Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou…