Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende v obci Veľké Orvište konaného dňa 21.1.2023   Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 866 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 293 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 293 Počet platných hlasov: 291 Počet odpovedí “ÁNO”: 286 (97,61 %) Počet odpovedí “NIE”: 5 (1,70 %) Účasť: 33,83 %