Výsledky hlasovania v referende v obci Veľké Orvište konaného dňa 21.1.2023

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 866

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 293

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 293

Počet platných hlasov: 291

Počet odpovedí “ÁNO”: 286 (97,61 %)

Počet odpovedí “NIE”: 5 (1,70 %)

Účasť: 33,83 %