ZMENY V SPÔSOBE ZBERU TRIEDENÝCH ZLOŽIEK ODPADU

Zmenou odpadovej legislatívy dochádza od 1.4.2023 k zmene spôsobu zberu triedených zložiek odpadu – plastov, obalov z kovu a kompozitných obalov na báze lepenky (tetrapakov). Obyvatelia budú uvedené odpady triediť doma a ich zber bude realizovaný spred ich nehnuteľností. Plasty, obaly z kovu a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky) – sa budú zbierať spolu…