Nahlásenie počtu hydiny do 26.01.2024

Z dôvodu úhynu hydiny, infikovanej vírusom vtáčej chrípky v obci Hubina, nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava vykonať súpis chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí na území obce Veľké Orvište. Žiadame chovateľov hydiny, holubov a iných vtákov o nahlásenie druhu a počtu chovaného vtáctva, a to telefonicky na tel. čísle 0904…

Revízia komínov dňa 15.1.2024

Z technických dôvodov sa revízie zo dňa 12.01.2024 presúvajú na 15.01.2024. Kominárstvo ORS Piešťany s.r.o. bude od 09:00 h vykonávať v našej obci revíziu a čistenie komínov na ulici Športová, Slnečná a Hlavná. Cena za jednu revíziu je 15 Eur. Telefonický kontakt pre objednanie: 0915/767 203.