Z dôvodu úhynu hydiny, infikovanej vírusom vtáčej chrípky v obci Hubina, nariadila Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava vykonať súpis chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí na území obce Veľké Orvište.

Žiadame chovateľov hydiny, holubov a iných vtákov o nahlásenie druhu a počtu chovaného vtáctva, a to telefonicky na tel. čísle 0904 746 164, e-mailom na adresu info@velkeorviste.sk, osobne alebo písomne do podateľne alebo poštovej schránky obecného úradu, najneskôr však do 26.januára 2024.

RVPS Trnava – Opatrenia na kontrolu chorôb zvierat