Z technických dôvodov sa revízie zo dňa 12.01.2024 presúvajú na 15.01.2024. Kominárstvo ORS Piešťany s.r.o. bude od 09:00 h vykonávať v našej obci revíziu a čistenie komínov na ulici Športová, Slnečná a Hlavná. Cena za jednu revíziu je 15 Eur.

Telefonický kontakt pre objednanie: 0915/767 203.