Kamenárstvo Denisa Grebeníčková bude dňa 14.5.2024 od 10:00 – 11:00 h prijímať na miestnom cintoríne objednávky na výrobu nových pomníkov, renováciu hrobov, čistenie, prebrusovanie, impregnáciu a iné opravy.