V našej obci sa našla čierna fenka, nižšieho vzrastu, majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na č. d. 62, tel.: 0907 737 011.