Oprava rozhodnutia – Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby “Novostavba rodinných domov” na pozemkoch v k. ú. Veľké Orvište

opravaR – Rubicon