Hydinárska farma Pašienka bude dňa 12.3.2024 o 10:45 h predávať pred OcÚ chladené domáce vykŕmené kačky s drobkami a pečeňou a samostatné kačacie pečene.