Hydinárska farma bude dňa 08.07.2023 (v sobotu) od 09:00 do 09:15 h predávať pred obecným úradom mladé 25-týždňové nosnice v plnej znáške (6,90 €/ks), 10-týždňové morky (12,90 €/ks) a 4-týždňové kačice (3,90 €/ks).

Možnosti zdieľania