Hydinárska farma bude dňa 27.02.2024 (v utorok) od 09:30 – 09:45 h predávať pred OcÚ:

  • 15 týždňové mládky a kohúty v rôznych farbách, 1 ks / 7,90 €
  • 23 týždňové mládky v začínajúcej znáške, 1 ks / 8,90.