Hydinárska farma bude dňa 14.3.2024 (štvrtok) v čase od 9:15 do 09:30 predávať pred OcÚ :

  • 11 mesačné nosnice v akciovej cene 2,50 €/ks
  • 17 týždňové mládky v cene 8,90 €/ks
  • 22 týždňové mladé nosnice v cene 9,20 €/ks.