Hydinárska farma bude dňa 12.4.2024 (v piatok) v čase od 9:45 do 10:00 h predávať pred OcÚ:

  • 13 týždňové mládky v rôznych farbách, cena 6,90 €/ks
  • mladé, 25 týždňové nosnice v znáške, cena 7,90 €/ks
  • a 11 mesačne nosnice v cene 3,50 €/ks.