Hydinárska farma bude dňa 06.06.2024 (vo štvrtok) v čase od 9:30 do 9:45 h predávať pred OcÚ:

  • 27 týždňové nosnice v plnej znáške, cena 6,50 €/ks
  • 11 týždňové morky, cena 15,90 €/ks
  • a 5 týždňové kačice v cene 5,50 €/ks.