Hydinárska farma bude dňa 15.02.2024 (vo štvrtok) od 09:00 – 09:15 h predávať pred OcÚ:

  • 12 týždňové mládky, 1 ks / 6,90 €
  • 23 týždňové mládky v začiatočnej znáške, 1 ks / 8,90 €
  • 11 mesačné nosnice, 1 ks / 3,50 €.