Dňa 11.1.2024 nebude súkromný podnikateľ Čeliga predávať v našej obci mäso ani mäsové výrobky.

Do našej obce príde až 18.1.2024.