Súkromný podnikateľ Čeliga bude dnes 27.4.2023 od 10:15 h predávať pred OcÚ mäso a mäsové výrobky.

Možnosti zdieľania