Zriaďovateľ rozhodol, že v čase letných prázdnin bude materská škola v prevádzke do 14. júla 2023, pre prihlásené deti.

Za porozumenie ďakujeme.