Dňa 09.01.2024 od 08:00 h bude Kominárstvo ORS Piešťany s.r.o. vykonávať v našej obci kontrolu a čistenie komínov na ulici Južná a Tálová. Cena za jednu revíziu je 15 eur. Telefonický kontakt: 0915/767 203.