Vážení rodičia,

pozývame vás na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční v stredu 16. septembra 2020
o 16:00 hod.
v priestoroch materskej školy.

Možnosti zdieľania