Interval zberu zmesového komunálneho odpadu je jedenkrát za 3 týždne.

Najbližší zber zmesového komunálneho bude 05.01.2024.

 

Stiahnuť