Dňa 08.12.2023 sa v našej obci uskutoční trojzber – vývoz plastov, tetrapakov a kovov v igelitových vreciach.