Stavebné povolenie “Novostavba rodinných domov” SO 01.1 – Komunikácie a spevnené plochy, SO 01.2 – Dopravné napojenie pre stavebníka Rubicon Invest s.r.o. v k. ú. Veľké Orvište.

Spurobj-cesty-Rubicon