Rozhodnutie – Ustanovenie za opatrovníka neznámej účastníčky konania, spoluvlastníčky pozemkov RKN “C” parc. č.: 457, 459, 453, 455, 460, 461v k. ú. Veľké Orvište – Marcela Mähr, rod. Nedorostová.

ropatrovnik Mokriš