Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú dňa 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h v budove Základnej školy vo Veľkom Orvišti.