Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Piešťany a Hlohovec od 1. júla 2022, 10:00 hod. do odvolania. Bližšie informácie v priloženom vyhlásení.

Možnosti zdieľania