Výkup papiera výmenou za hygienické potreby sa v našej obci uskutoční dňa 06.07.2023 o 15:30 h na námestí obce. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón, lepenku ani tvrdé obaly z kníh.

Možnosti zdieľania