Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych  škodcov) v termíne od 02.04.2024 do 10.05.2024.

Výzva – jarná deratizácia 2024