Druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa koná v sobotu 6. apríla 2024 od 7.00 do 22.00 hodiny v budove Základnej školy vo Veľkom Orvište.