Hydinárska farma bude dňa 11.07.2024 v čase od 8:30 do 8:45 h predávať pred OcÚ 25 týž. nosnice v plnej znáške (červené aj biele), cena za 1 kus/6,90 €.