Hydinárska farma bude dňa 13.07.2023 od 09:15 do 09:30 h predávať pred obecným úradom mladé 25-týždňové nosnice v plnej znáške (6,90 €/ks), 10-mesačné nosnice (2,90 €/ks), 11-týždňové morky (12,90 €/ks) a 4-týždňové kačice (3,90 €/ks).

Možnosti zdieľania