Hydinárska farma bude dňa 18.4.2024 (vo štvrtok) v čase od 9:30 do 9:045 h predávať pred OcÚ:

  • 16 týždňové mládky, cena 7,50 €/ks
  • mladé, 26 týždňové nosnice, cena 8,50 €/ks
  • 11 mesačne nosnice v cene 3,50 €/ks
  • a 20 týždňové kohúty v cene 8,50 €/ks.