Dňa 11.01.2024 od 09:00 h bude Kominárstvo ORS Piešťany s.r.o. vykonávať v našej obci revíziu a čistenie komínov na ulici Školská, Páleničná, Mlynská a Pažitná. V piatok 12.01.2024 od 09:00 budú vykonávať revízie na ulici Športová, Slnečná a Hlavná. Cena za jednu revíziu je 15 Eur.

Telefonický kontakt pre objednanie: 0915/767 203.