Dňa 12.3.2024 sa v našej obci uskutoční trojzber – vývoz plastov, tetrapakov a kovov v igelitových vreciach.