Veterinárny lekár MVDr. Peter Glinda oznamuje majiteľom psov, že dňa 22.6. 2024 (v sobotu) od 09:00 h bude pred OcÚ očkovať psov proti besnote. Cena vakcinácie proti besnote je 7,00 Eur.