Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby “F2BTS-FO-0470BR” na pozemkoch v k. ú. Veľké Orvište a Malé Orvište

UR – Orange