Stavebné povolenie “Novostavba rodinných domov”, SO 03.1 – NN prípojky, SO 07.1 – VN prípojka, SO 07.2 – Trafostanica, SO 07.3 – NN rozvody pre stavebníka ZSDis. a.s. v k. ú. Veľké Orvište.

Spurobj-ZSDIS-Rubicon