Verejná vyhláška KPÚ

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania pe územné rozhodnutie “VN – 22kV Napájač Piešťany – Horná Streda”, v k. ú. Piešťany, Bašovce a Veľké Orvište.

Verejná vyhláška – Krajský pamiatkový úrad

Možnosti zdieľania