Dňa 23.05.2024 o 16:00 h sa uskutoční pred OcÚ výkup papiera výmenou za hygienické potreby. Papier treba zviazať do balíkov, nesmú obsahovať kartón ani lepenku.