Skúška sirén

Dňa 08.12.2023 o 12:00 h sa uskutoční akustické preskúšanie elektromotorických a elektronických sirén hlasitou skúškou.

Odpočet vodomerov

TAVOS, a.s. oznamuje, že prebieha realizácia odpočtov vodomerov v našej obci. Žiadame preto zákazníkov, aby odstránili všetky prekážky a predmety…