Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme obyvateľom našej obce, že dňa 25.06.2023 nás navždy opustil pán Peter Sopko vo veku nedožitých 61…

Zber elektroodpadu

Dňa 01.07.2023 v čase od 08:00 – 09:00 h sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu spoločnosťou BOMAT s.r.o., Veľké…

Možnosti zdieľania